EHBO vereniging afdeling Meppel

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Oranje Kruis Verzekering

Een houder van een geldig Diploma Eerste Hulp zonder extra kosten verzekerd is tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen, wanneer zij eerste hulp verlenen.

Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverlener als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

Link naar het Oranje Kruis document